Velkommen

Regnskapskontoret.Biz AS vart stifta i 2004. Vi er eit autorisert regnskapsførerselskap, og medlem i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening). Dette er kunden sin garanti for eit fagleg høgt nivå, og at vi heile tida er oppdaterte, gjennom kurs og fagdager i regi av NARF.

Vi har som målsetting å tilby våre kunder tilpassa og effektive løysinger, og har tatt i bruk det beste av programvare: Visma Business regnskap og fakturering, Huldt & Lillevik lønn, Maestro årsoppgjer, Sticos oppslag og rapport, NARF internkontroll, samt ei rekke støtteprogram.

Vi har også tatt i bruk Power Office GO, som er ein skybasert programvare tilpassa mottak av fakturer på e-post, samt e-fakturer. Her har både kunden og vi tilgang til alle bilag og rapporter, har du internettilgang kan du logge på når som helst. Vi har eit vidt spekter av kunder frå mange bransjer: detaljhandel, byggevare, maskinentreprenører, byggentreprenører, netthandel, eigedomsdrift, revisjon, helsetenester, handverkstenester, bilverkstader, VVS og elektro etc. I samarbeid med kunden finn vi fram til gode og effektive løysinger.