Inkasso

Noen ganger går regninger til inkasso. Det kan skje fordi du har glemt å betale, eller kanskje har du ikke penger til å betale regningene dine med. Uansett årsak, sikrer reglene i inkassoloven dine rettigheter både i forhold til den du skylder penger og til inkassobyrået. Husk at du også har plikter i forhold til dine kreditorer.

Publisert: 01.07.2005 11:00 Ansvarlig: Forbrukerrådet Asker og Bærum, Follo, Østfold

Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav ikke kan gi deg dårligere rettigheter enn de du har etter loven. Noen offentlige kreditorer har regler for inndriving av krav i egne lover. Typiske eksempler er krav om TV-lisensen og årsavgiften for bil.

Har du mottatt krav?

Undersøk og lese nøye igjennom krav du mottar i posten for å være sikker på at det er riktig. Det kan tenkes at kravet kan være sendt til feil person, at det gjelder noe du allerede har betalt, eller at det er krevd for mye penger. Stemmer kravet, vær oppmerksom på betalingsfristen. Hvis du ikke betaler innen fristen, vil kravet kunne bli drevet inn etter reglene i inkassoloven.

Er du uenig i kravet - ta kontakt

Mottar du et krav som du mener er feil, ta umiddelbart kontakt med den som krever deg for penger. Husk at det alltid er lurt å kunne dokumentere at du har tatt kontakt. Ta kopi av brev, eller skriv ned hvem du har snakket med. Hvis dine innsigelser mot kravet ikke er åpenbart grunnløse, blir kravet sett på som omtvistet. Det kan da ikke bli drevet inn gjennom ordinær inkasso. Saken skal da bli oversendt forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Fremgangsmåten - du har krav på å bli varslet

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Inkassovarsel

Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso. Kravene til et inkassovarsel er:

 • det skal være skriftlig og på papir
 • fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt
 • det skal i varselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager

Merk deg at kreditor kan sende et inkassovarsel uten å ha sendt deg en purring på forhånd! Hvis kreditor skal ta seg betalt for varselet, stilles det ytterligere krav. Det skal:

 • ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse hva kravet gjelder

Betalingsoppfordring

Når et krav er mottatt til inkasso, skal inkassobyrået sende deg en betalingsoppfordring før kravet blir sendt til rettslig inndriving (forliksrådet).
Kravene til en betalingsoppfordring er at fristen i inkassovarselet skal ha gått ut.
I tillegg skal det

 • være skriftlig og på papir
 • opplyse at du må betale eller komme med innsigelser innen 14 dager, hvis du er uenig i kravet
 • stå navnet på den du skylder penger
 • komme frem hva kravet gjelder
 • opplyse om kravets størrelse
 • opplyse om forsinkelsesrentens størrelse og hvilken dato den er beregnet fra
 • være en betalingsfrist på minimum 14 dager
 • opplyse at hvis du ikke betaler, kan det føre til ytterligere kostnader og rettslig inndrivning av kravet
 • opplyse om retten til å kreve nemndsbehandling